Của Bạn Là Gì?

Trang Chủ 1

Bạch Dương

(21 THÁNG 3 - 19 THÁNG 4)

Trang Chủ 2

kim Ngưu

(20 THÁNG 4 - 20 THÁNG 5)

Trang Chủ 3

Song Tử

(21 THÁNG 5 - 20 THÁNG 6)​

Trang Chủ 4

Cự Giải

(21 THÁNG 6 - 22 THÁNG 7)​​​

Trang Chủ 5

Sư Tử

(23 THÁNG 7 - 22 THÁNG 8)​

Trang Chủ 6

Xử Nữ

(23 THÁNG 8 - 22 THÁNG 9)​

Trang Chủ 7

Thiên Bình

(23 THÁNG 9 - 22 THÁNG 10)​​

Trang Chủ 8

Thiên Yết

(23 THÁNG 10 - 22 THÁNG 11)

Trang Chủ 9

Nhân Mã

(22 THÁNG 11 - 21 THÁNG 12)​

Trang Chủ 10

Ma Kết

(22 THÁNG 12 - 19 THÁNG 1)​​

Trang Chủ 11

Bảo Bình

20 THÁNG 1 - 18 THÁNG 2)

Trang Chủ 12

Song Ngư

(19 Tháng 2 - 20 Tháng 3)​